Resort Valachy: Hotel LANTERNAHotel HORALHotel GALIKSKI areál RazulaGolfové hřiště HoralWellness Horal

Jít na rozcestník Valachy.cz
Ski areál Razula [logo]Sjezdovky

Razula

mimo provoz

Horal

mimo provoz

Snowtubingmimo provoz
Galikmimo provoz

Sezona 2018/2019 ukončena

Aktuální informace

Lyžařská sezona 2018/2019 ukončena! Těšíme se na vás opět v zimě 2019


NÁŠ TIP: Letní dovolená 2019 - užijte si dovolenou plnou pohybu i relaxace v krásné přírodě Beskyd


Všeobecné podmínky akce, storno podmínky a podrobnější informace o lyžařském kurzu

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace si lyžařská škola vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky:

 • 20 % z ceny při zrušení 10 dní před začátkem kurzu
 • 100 % z ceny při zrušení méně, než 10 dní před uskutečněním kurzu

Pokud se dítě nemůže kurzu zúčastnit, může jej kdykoliv vystřídat náhradník. Finanční vyrovnání si už řeší spolu individuálně.

 

Všeobecné podmínky účasti na akcích pořádaných HP Tronic s.r.o.

Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem výletu, kurzu (dále jen akce) a Všeobecnými podmínkami účasti na akci (dále jen VP).

1. Obecné informace

 • 1.1. Organizátorem akce je společnost HP TRONIC s.r.o., IČ: 603 23 418, se sídlem Zlín – Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01
 • 1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený, zájemce, popř. náhradník ve věku dle propozic k jednotlivým nabídkám, ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat akci.

2. Přihlášení na akci

 • 2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné vyplnění a podepsání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník akce nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.
 • 2.2. Přihlášením na akci účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje splnění uvedených podmínek pro akci a souhlas s VP.

3. Sjednané služby

 • 3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

4. Cena

 • 4.1.Cena je uvedena v informacích o jednotlivých akcích. Organizátor akce si vyhrazuje právo změnit cenu akce pouze v případě zvýšení cen za dopravu, včetně cen pohonných hmot nebo v případě změn platných sazeb DPH.

5. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce

 • 5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno). V případě zrušení rezervace si lyžařská škola vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky: 20% z ceny při zrušení 10dní před začátkem kurzu a 100% z ceny při zrušení méně, než 10 dní před uskutečněním kurzu. Pokud se dítě nemůže kurzu zúčastnit, může jej kdykoliv vystřídat náhradník. Finanční vyrovnání si už řeší spolu individuálně.
 • 5.2. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

6. Zrušení akce ze strany organizátora

 • 6.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve VP. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, jak je uvedeno v informacích o akci. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.
 • 6.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín akce dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění akce rozhoduje organizátor.
 • 6.3. O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce. V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.

7. Reklamace

 • 7.1. Jestliže akce neprobíhá dle VP je účastník nebo jeho zákonný zástupce oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu akce. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce řeší tyto reklamace s pověřeným pracovníkem organizátora. V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ řeší tyto reklamace s pověřeným zástupcem dané organizace. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a pověřenou osobou proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu akce může účastník akce nebo jeho zákonný zástupce tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení a to písemně nejpozději do 3 měsíců od ukončení akce.
 • 7.2.V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ musí být nedílnou součástí reklamace písemný zápis se stanoviskem učitele základní, střední nebo mateřské školy, se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

8. Pojištění

 • 8.1.Organizátor má uzavřené pojištění odpovědnosti. Další pojištění si účastník musí zařídit sám.

9. Důležitá upozornění

 • 9.1. Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).
 • 9.2. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

10. Ostatní

 • 10.1. Přihlášením se na akci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi. Přihláška na akci – info na www.razula.cz/lyzarskaskola


Ubytování ve Velkých Karlovicích

Spa hotel Lanterna

Spa hotel Lanterna nabízí luxusní ubytování v Beskydech se špičkovým gastronomickým servisem. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, večeře a neomezený vstup do relaxačního centra L-Spa s krytým bazénem s hydromasážemi, saunovým světem, masážemi a rituály Pure Fiji. Ubytovaní hosté mají zároveň volný vstup do Wellness Horal v nedalekém hotelu Horal. Lanterna je skutečnou oázou klidu, ideální pro romantické a relaxační pobyty i pořádání nejrůznějších firemních akcí.

Rezervace on-line
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna
Spa hotel Lanterna

Hotel Horal - Wellness Golf Country

Wellness hotel Horal nabízí stylové ubytování ve Velkých Karlovicích a skvělou gastronomii. Největší atrakcí jsou termální bazény se slanou vodou v rámci areálu Wellness Horal se saunovým světem, fitness centrem a masážemi. U sport hotelu bylo vybudováno devítijamkové golfové hřiště a lanový park, uvnitř hotelu je k dispozici bowling a squash. Wellness hotel Horal je atraktivním místem i pro soukromé oslavy, firemní akce a teambuilding.

Rezervace on-line
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal
Wellness hotel Horal

Hotel Galik

Horský hotel Galik je výborným výchozím bodem pro turistiku i cyklistiku. Svou příznivou cenou je nakloněn rodinám, seniorům, studentům i nenáročným cestovatelům. Nabízí ubytování v jednoduše zařízených pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením a vynikající domácí kuchyni. K dispozici je cykloservis, půjčovna kol a sauna. Hotel je často využíván pro firemní akce, svatby, lyžařské kurzy a dětské tábory.

Rezervace on-line
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik
Hotel Galik

Naši partneři

                    


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Naše Zásady ochrany osobních údajů.